SignaleringsGroep Maurik

Signaleringsgroep Maurik

Samen met u werken we aan een veilig en leefbaar Maurik

In samenwerking met u, willen wij, enkele inwoners van Maurik, werken aan een veilig en leefbaar Maurik. Om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten willen wij graag alle signalen met betrekking tot deze onderwerpen verzamelen. En daar hebben wij u bij nodig!

De gemeente, de politie (= de wijkagent) en Mozaïek welzijnsdiensten werken graag samen met ons, de signaleringsgroep, aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van ons mooie dorp maar daarvoor hebben wij extra oren en ogen nodig. Deze extra oren en ogen zijn u en ik!

Hoe kunt u signalen aan ons doorgeven?

Dat is erg makkelijk. We wonen verspreid over het dorp en geven onze ‘oren en ogen’ de kost bij ons in de buurt, bij de vereniging, bij school, enzovoorts.
De signalen met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid die u daar oppikt kunt u doorgeven aan onze signaleringsgroep. De coördinator van ozne werkgroep bundelt de meldingen en bespreekt deze eenmaal per week met de wijkagent.
Dat is alles! Een melding maken kan via het meldingsformulier op deze website.

De wijkagent bekijk bij wie de signalen thuishoren, bijvoorbeeld bij de surveillance van de politie, gemeente, jongerenwerk op straaat. Kortom hij zet onze signalen om in daden en legt ze op de juiste plek neer. De wijkagent gebruikt onze signalen om de overlast in kaart te brengen, zodat gerichter actie ondernomen kan worden. Het jongeren opbouwwerk van Mozaïek welzijnsdiensten ondersteunt ons netwerk.

Allerlei signalen zijn welkom:

 • Lopen er al twee avonden onbekende mensen heen en weer door de straat?
 • Doet een lantaarnpaal het niet?
 • Overlast of verdachte situaties?
 • Zwerfafval?

Melden graag! Het liefst zo gedetailleerd mogelijk melden met signalementen, kentekens, tijdstip, datum, plaats enzovoorts.

U kunt bijvoorbeeld ook een extra rondje met de hond lopen, zodat u beter kan observeren wat er gaande is in een bepaalde straat of wijk. Samen kunnen we méér doen en houden we Maurik veilig en leefbaar!

U kunt ook rechtstreeks de politie bellen en dat kan op de volgende manieren:

Wel actie nodig, geen spoed Bel 0900 – 8844
Spoedeisende melding Bel 1-1-2
Misdaad anoniem Bel 0800 – 7000
 

 

Foto: Neeltje van Triest

Signaleringsgroep Maurik
Voorzitter Mark Stehouwer
E-mail sgmaurik@gmail.com

Mee helpen met de signaleringsgroep?

We hebben iedereen nodig, want met de huidige groep hebben we nog niet het hele dorp afgedekt. Voelt u zich ook betrokken bij de leefbaarheid van ons dorp en wilt u actief deelnemen aan onze signaleringsgroep, meld u zich dan aan via sgmaurik@gmail.com  Stel een vraag

  Naam*

  Email*

  Telefoon

  Reactie