SignaleringsGroep Maurik

Meldingsformulier

Als u iets te melden heeft aan Gemeente of Politie

De WhatsApp groep is er natuurlijk om snel of op heterdaad zaken aan te pakken, maar voor minder dringende meldingen kunt u terecht op deze webpagina.

We willen graag via dit meldpunt alle signalen van Maurik verzamelen op één plek. Op deze manier kan er direct actie genomen bij problemen in de wijk. Via deze weg willen we de bewoners een serieus platform bieden Hier kunnen allerlei meldingen gemaakt worden met betrekking tot verkeer, milieu, misdaadpreventie en openbare zaken.

Melding maken

Heeft u een klacht, melding, idee of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten!

Met de Gele Knop kunt u voor Maurik allerlei soorten van meldingen maken bij de Signalerings Groep Maurik. U kunt via deze pagina melding maken van overlast/vernieling, veiligheid, welzijn/zorg, slecht onderhoud, openbare voorzieningen, verkeer, vuil op straat, fraude, en andere illegale praktijken.

Afhankelijk van de soort melding wordt de melding automatisch doorgezet naar de wijkagent en/of de gemeente Buren. U krijgt een terugkoppeling indien uw emaildres is ingevuld. De signaleringsgroep zal de voortgang van de melding in de gaten houden.  Meldingsformulier – Ingen Leeft!

  Let op: Vermeld geen privacygevoelige informatie in uw melding. Vraag in een dergelijk geval of men contact met u wil opnemen om een privacygevoelige zaak te bespreken.

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Emailadres

  Telefoonnummer

  Contact voorkeur

  Soort melding*

  Bijlage(n) – Max. 10Mb

  Omschrijving van de melding*